Wie komt in aanmerking voor 3% verkooprechten?

3% verkooprechten geldt als:

1/ De koper een natuurlijk persoon is (geen firma's, vennootschappen,...)
2/ Het moet gaan op een zuivere aankoop (ruil en onttrekking aan vennootschap zijn niet mogelijk)
3/ Aankoop van de hele volle eigendom (vruchtgebruik of naakte eigendom volstaan niet)
4/ Aankoop van de eigen woning (het moet en woning zijn om zelf/met gezin te bewonen, handelspanden,... komen niet in aanmerking)
5/ Aankoop van de enige woning (de koper mag geen volledige eigenaar zijn van een andere woning)
6/ De koper dient zich binnen 3 jaar op het adres in te schrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Wenst u meer info? Bel gerust 0468/10.40.40 of mail info@bonnevastgoed.be
Bonne Vastgoed helpt u graag verder.

Contacteer ons

(*) Gelieve de verplichte velden in te vullen.