Wat moet ik weten over het asbestattest?

Sinds 23 november 2022 is het verplicht dat elk pand bij eigendomsoverdracht (verkoop, schenking,…) over een asbestattest beschikt. Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt het asbestattest op en registreert de vaststellingen in een centrale databank van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De asbestdeskundige neemt stalen van alle mogelijk asbesthoudende materialen. Heeft hij/zij bijvoorbeeld het vermoeden dat er asbest in het pleisterwerk aanwezig is, dan zal hij of zij een plaatje van een lichtschakelaar losmaken om erachter een staal te nemen. De bedoeling van de overheid is om de nieuwe eigenaar goed te informeren. Met als duidelijke boodschap op het eerste blad van het attest “Asbestveilig” of “Niet- asbestveilig”.

Asbestveilig betekent niet hetzelfde als asbestvrij.

Een pand is asbestveilig indien géén asbestmaterialen óf enkel asbestmaterialen met een laag risico voor gezondheid of leefmilieu werden aangetroffen. Een pand is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd risico voor gezondheid leefmilieu.

De typische bakelieten zekerings- of tellerkast, de “menuiserite” onderdakplaten, bakelieten schakelaars, … moeten niet steeds per direct verwijderd worden.

In het asbestattest wordt aangegeven hoe dringend het is om de asbesthoudende materialen weg te nemen.

-Materialen zijn “dringend te verwijderen” wanneer ze een onmiddellijk gevaar vormen voor gezondheid of leefmilieu. Voorbeelden hiervan: bepaalde types dakgoten, asbestcementproducten als vlakke cementplaten, asbestgolfplaten…

-De noemer “verwijderen” spreekt voor zich. Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Enkele voorbeelden: golfplaten, “menuiserite” gevelbekleding, dakleien, dekstenen (bijvoorbeeld op een gemeenschappelijke muur), schoortsteenbuizen bovenop de schoorsteen,….

-Materialen die “zorgvuldig te beheren” zijn, moeten niet weggenomen worden. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid. U moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico op vrijkomen van asbest laag te houden.

Tot slot is het zo dat u bijvoorbeeld zelf mag instaan voor het verwijderen van golfplaten. Belangrijk hierbij: u dient dit te doen door ze, zonder te breken, één voor één voorzichtig weg te nemen om ze vervolgens af te voeren in een dubbele laag plastiek.